Skip to content

Syllabus School

U Syllabus školi u Sarajevu cilj nam je da pružimo kurseve engleskog jezika u skladu sa potrebama i zahtjevima naših klijenata. Nudimo praktičnu obuku sa vidljivim rezultatima, uz iskustvo učenja koje je motivirajuće i zanimljivo. Organizujemo kurseve engleskog jezika za odrasle i djecu, kao i individualne kurseve i specijalizirane kurseve za kompanije i organizacije. Naši nastavnici, kao i administrativno osoblje, su visoko kvali kovani i posvećeni pružanju sveobuhvatno kvalitetne usluge.

At Syllabus school in Sarajevo, our aim is to provide English language training that meets our clients’ needs and requirements. We offer practical learning with tangible results and an experience that is both motivating and fun. We have English language courses for adults and children as well as individual and specialised courses for companies and organisations. Our teachers, as well as administrative staff, are well-qualified and dedicated to providing an all-round quality experience.

Contact School

* Indicates a required field

Follow Us Share

Awards and Affiliations